Sun Funding Solutions – Cho Vay Doanh Nghiêp – Phương thức hoạt động
Cho Vay Doanh Nghiêp – Phương thức hoạt động

Tại Sun Funding Solutions, chúng tôi áp dụng một phương pháp khác biệt đối với việc cho vay vốn không cần cần thế chấp. Chúng tôi không bao giờ buộc bạn phải thế chấp tài như phần lớn những chương trình cho vay của ngân hàng. Và chúng tôi có thể nhanh chóng thiết kế một giải pháp riêng để giúp đỡ bạn vượt qua sự thiết hụt tiền mặt cho dù doanh nghiệp của bạn có nhận thẻ tín dụng của khách hàng hay doanh nghiệp bạn chỉ nhận tiền mặt và chi phiếu.

Theo quan điểm của chúng tôi, điểm tín dụng (Fico Score) không thể quyết định được bạn là ai, khả năng tín nhiệm của bạn như thế nào hoặc bạn có cần sự trợ giúp hay không. Sun Funding Solutions,LLC áp dụng một phương thức nhìn tổng quát nhiều mặt trên việc cho vay. Chúng tôi xem bạn như mỗi một cá nhân, một người quản lý doanh nghiệp hay chủ doanh nghiệp và nhiều đặc điểm bản chất bên trong khác đã giúp cho bạn là một khách hàng có được sự may rủi tín dụng tốt.

Không giống như hầu hết các tổ chức cho vay khác, chúng tôi đưa ra các quyết định cho vay một cách nhanh chóng – thông thường trong vòng hai ngày làm việc, sau khi bạn nộp đủ các giấy tờ theo yêu cầu và bạn có thể nhận số tiền vay trong vòng năm ngày tới !

Số tiền vay              $10.000 đến $750.000

Thời gian                  3 – 18 tháng

Trả góp                     Số tiềncố định hằng tuần hoặc hằng ngày.