Sun Funding Solutions – Business Loan – FAQs
Business Loan – FAQs

Doanh nghiệp nào đủ điều kiện đăng ký chương trình Vay Vốn Doanh Nghiệp?

Hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động một năm hoặc hơn đều có thể đủ điều kiện
đăng ký chương trình vay vốn. Miễn sao bạn có một tài khoản chi phiếu doanh nghiệp
riêng biệt.

Nhửng giấy tờ nào chúng tôi cần phải cung cấp cho việc đăng ký vay vốn?

  1. Điền hoàn tất mẩu đơn đăng ký.
  2. Copy 3 tháng gần đây nhất bản báo cáo hằng tháng của công ty phục vụ máy thẻ tín dụng (tất cả các trang)
  3. Copy 3 tháng gần đây nhất bản báo cáo ngân hàng (tất cả các trang)
  4. Copy giấy phép kinh doanh.
  5. Copy bằng lái xe.
  6. Copy chi phiếu doanh nghiệp vô hiệu lực.

Tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu đối với nhửng khoản tiền vay lớn hoặc đối với các trường hợp ngoại lệ khác được yêu cầu.

Khoảng bao lâu thì tôi sẽ được việc chấp thuận cho vay?

Trong hầu hết các trường hợp, quyết định chấp thuận cho vay của bạn sẽ được thông báo trong một ngày làm việc.
Cách thức trả góp như thế nào?
Trong hầu hết các trường hợp, quý khách có hai sự lựa chọn tiện lợi:

  1. Trả góp hàng tuần hoặc hàng ngày trên Hệ thống trả tự đông (ACH). Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rỏ số tiền bạn đả trả một cách thật chính xác và đồng thời việc quản lý trên mạng sẻ giúp bạn kiểm soát được tất cả nhửng hoạt động trả góp được rỏ ràng hơn.
  2. Trả góp theo phần trăm. Chúng tôi sẻ làm việc chung với công ty phục vụ thẻ tín dụng của bạn để họ trả cho chúng tôi số phần trăm trên hợp đồng cho đến khi số tiền vay được trả dứt.

Tôi có cần phải thay đổi công ty phục vụ thẻ tín dụng không?

Trong hầu hết các trường hợp bạn không phải thay đổi công ty phục vụ thẻ tín dụng của doanh nghiệp vì chúng tôi có Hệ thống thanh toán tự động (ACH).

Tôi nhận được số tiền tôi vay bằng cách nào?

Thông thường, chúng tôi chuyển tiền bằng điện tín trực tiếp vào tài khoản chi phiếu doanh nghiệp của quý khách.

Nếu tôi cần thêm tiền vốn thì tôi có cần phải chờ trả hết khoản vay trước của mình hay không?

Ngay khi bạn đả hoàn trả được 60% của khoản vay truớc, bạn được phép đăng ký một khoản vay mới ngay sau đó.

Tôi có thể hoàn trả khoản số tiền vay lại bất kỳ thời điểm nào mà không phải trả phí phạt hay không?

Hoàn toàn có thể được! Bạn luôn luôn có thể trả hết số còn lại của khoản vay tại bất kỳ thời điểm nào mà không phải trả phí phạt.