Sun Funding Solutions – Business Cash Advance – FAQs
Business Cash Advance – FAQs

Doanh nghiệp nào đủ điều kiện để được vay một khoản tiền mặt ứng trước nầy?

Sun Funding Solutions trao các khoản vay tiền mặt ứng trước cho doanh nghiệp có hơn 200 loại doanh nghiệp khác nhau, bao gồm tiệm làm móng tay; tiệm làm tóc; Thẩm mỳ viện; Nhà hàng; Tiêm sừa xe; Phòng Nha Sỉ; Siêu thị và hàng trăm doanh nghiệp bán lẻ và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Để đảm bảo rằng doanh nghiệp của quý bạn đáp ứng đủ điều kiện của chương trìnhnày, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc hoàn tất Mẫu đơn liên hệ nhanh. Bạn không cần trả một lệ phí nào cho việc đăng ký trên.

Nhửng giấy tờ gì chúng tôi phải cung cấp cho việc đăng ký vay ?

  1. Phải điền hoàn tất mẩu đơn đăng ký.
  2. B ản sao 4 tháng gần nhất bản báo cáo hằng tháng của công ty máy thẻ tín dụng.
  3. B ản sao 3 tháng gần nhất bản báo cáo hằng tháng của ngân hang (tất cả các trang).
  4. Bản sao bằng lái xe.
  5. Bản sao chi phiếu của doanh nghiệp

Tài liệu bổ túc có thể được yêu cầu đối với khoản vay cho doanh nghiệp có dạng lớn hơn hoặc đối với các trường hợp ngoại lệ.

Tín dụng xấu có ảnh hưởng đến việc vay tiền không?

Việc vay tiền cho doanh nghiệp không chỉ riêng dựa trên điểm tín dụng của bạn mà thôi, chúng tôi dựa trên một số các yếu tố khác để quyết định việc chấp thuận cho vay. Vì vậy bạn không cần thiết phải có một điểm tín dụng tôt trong việc vay tiền nầy.

Thủ tục hoàn trả như thế nào?

Trong hầu hết các trường hợp, quý khách có hai sự lựa chọn tiện lợi:

  1. Trả góp hàng tuần hoặc hàng ngày trên Hệ thống trả tự đông ( ACH ). Chúng tôi sẽ thông báo cho ban rỏ số tiền bạn đả trả một cách thật chính xác và đồng thời việc quản lý trên mạng sẻ giúp bạn kiểm soát được tất cả nhửng hoạt động trả góp.
  1. Trả góp theo phần trăm. Chúng tôi làm việc chung với công ty phục vụ thẻ tín dụng cho doanh nghiệp của bạn để chúng tôi thu một con số phần trăm nhỏ dựa trên tổng số bán của thẻ tín dụng cho đến khi số tiền vay được trả dứt.

Tôi có cần phải thay đổi công ty thẻ tín dụng tôi đang dùng không?

Trong hầu hết các trường hợp bạn không phải thay đổi công ty phục vụ thẻ tín dụng của doanh nghiệp vì chúng tôi có một chương trình Hệ thống thanh toán tự động( ACH )

Tôi phải trả cho Sun Funding Solutions,LLC lệ phí đăng ký vay không?

Bạn không phải trả môt lệ phí nào cho Sun Funding Solutions trên việc đăng ký vay vốn trên.

Mất bao lâu để được chấp thuận?

Ngay khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký của quý khách, quá trình chấp thuận có thể lên đến hai (2) ngày làm việc.

Mất bao lâu để tôi có thể nhận được tiền?

Khi đã được chấp thuận vay, số tiền vay của bạn thông thường sẻ chuyển sang ngân hàng của bạn trong vòng năm (5) ngày làm việc.

Tôi có thể hoàn trả số tiền vay bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải trả lệ phí phạt?

Chắc chắn là được! Quý khách luôn luôn có thể trả hết số tiền vay còn lại bất kỳ thời điểm nào mà không phải trả một phí phạt
nào hết..